Graderings tekniker

8:e Kyo Vitt bälte

Benställningar:

 • Shizentai naturställning – knäna skall inte vara böjda
 • Musubidadachi givaktställning
 • Shizenhontai -normal naturställning – axelbrett mellan fötterna
 • Naifanchidachi – knäna skall vara lätt böjda inåt
 • Zenkusudachi  – framställning – böj främre knät och sträck bakre
 • Hanmigamae – böj knäna lätt inåt normal fightingställning

Handtekniker:

 • Chokuzuki (rakt knytnävesslag) – utförs i shizenhontai, naifanchi & zenkutsudachi

Sparkar:

 • Hizageri (knäspark) – spark med knä
 • Kingeri (grenspark) – spark med rak vrist mot gren, utförs i shizenhontai
 • Maegeri chudan (framspark) – spark med böjda tår, utförs från hanmigamae
 • Keage – lyft upp benet sträckt, tryck ner.

Blockeringar:

 • Jodanuke (uppåtblockering) – ansiktsblockering
 • Gedanbarai (låg blockering)
 • Sotouke (blockering utåt)

Kombinationer:

 • Jodanuke – Gyakuzuki – ett steg bak till zenkutsudachi
 • Gedanbarai – Gyakuzuki -ett steg bak till zenkutsudachi
 • Sotouke – Gyakuzuki – ett steg bak till zenkutsudachi
 • Junzuki
 • Gyakuzuki
 • Maegeri – utför teknik och ta ett steg fram
 • Surikomi Maegeri – teknik utförs med främre ben, efter ett steg fram

Kata:

 • Taikyoku Shodan
 • Shihouke

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.1 – Jodanuke – Gyakuzuki
 • Ipponkumite Chudan Nr.1 – Gedanbarai – Maegeri

7:e Kyo Gult bälte

Benställningar:

 • Shikoasdachi – låg ställning för grundträning
 • Kokutsudachi (bakställning) – böj båda knäna
 • Mahanmi no Nekoashi (kattställning)
 • Naifanchidachi – knäna skall vara lätt böjda inåt
 • Migishizentai (höger naturställning) – knäna skall inte vara böjda
 • Sanchindachi – axel brett mellan fötterna, knäna böjda inåt

Handtekniker:

 • Renzuki (dubbelslag) – utförs i Naifanchidachi
 • Shutouchi (knivhadsslag) inåt – utförs i Naifanchidachi
 • Urakenuchi (bakknytnävesslag) utåt – utförs i Shikoashidachi
 • Nukite (spjuthandsslag) – sista rörelsen i Pinan Nidan
 • Yoko Empi (armbågsslag åt sidan) – utförs i Shikoashidachi

Sparkar:

 • Maegeri (framåtspark) Jodan
 • Mawashigeri (rundspark) Chudan – spark med sträckt vrist
 • Mikazukigeri (halvmånespark) Chudan – spark med fotsulan
 • Yoko Kekomi (trampspark åt sidan) Gedan

Blockeringar:

 • Uchiuke (blockering inåt) – utförs i Naifanchidachi
 • Sukuiuke (skovelblockering) – blockering mot Maegeri
 • Otoshiuke (nedåtblockering) – första förelsen i Pinan Nidan

Kombinationer:

 • Kette Junzuki – lägg till Maegeri före Junzuki
 • Kette Gyakuzuki – lägg till Maegeri före Gyakuzuki
 • Maegeri – Kizamizuki,
 • Maegeri – Gyakyzuki
 • Maegeri – Mawashigeri – Gyakuzuki
 • Surikomi Maegeri – Mavashigeri – Gyakuzuki
 • Maegeri – Surikomi Mawashigeri – Gyakuzuki

Fallteknik:

 • Fallteknik åt sidan

Kastteknik: (Take-down)

 • Kosotogari

Kata:

 • Pinan Nidan

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.2 – Gyakujodanuke – Mawashigeri
 • Ipponkumite Chudan Nr.2 – Sotouke – Gyakuzuki jodan
 • Sanbongumite Sotouke – Sotouke – Maegeri – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Uchiuke – Uchiuke – Yoko Empi
 • Sanbongumite Maegeri Nr.1 – Sukuiuke – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Maegeri Nr.2 – ta ett steg bakåt och Sukuiuke – Gyakuzuki
 • Henkakumite Nr.1 – Ashibarai – Junzuki Jodan – Kosotogari – Gyakuzuki
 • Jiyukumite – Fri fighting

6:e Kyo Orange bälte

Benställningar:

 • Kibadachi – lågställning, fötterna parallella
 • Heikodachi (paralellställning)

Handtekniker:

 • Sanrenzuki (trippelslag) – tre Chokuzuki i rad
 • Tettsuiuchi (hammarslag) åt sidan
 • Mae Empi (armbågsslag framåt)
 • Tate Empi (armbågsslag vertikalt)
 • Shutouchi (knivhandsslag) utåt – utförs i Shizenhontai
 • Awasezuki (dubbelslag) – två slag samtidigt
 • Urazuki (bakslag) – slag utan att vrida armen

Sparkar:

 • Mikazukigeri (halvmånespark) Jodan
 • Mawashigeri (rundspark) Jodan
 • Sokuto (sidospark) Gedan – spark med fotkanten
 • Ushiro Kekomi (trampspark bakåt)

Blockeringar:

 • Shuto Jodanuke – Jodanuke med knivhand
 • Shuto Gedanbarai – Gedanbarai med knivhand
 • Haito Sotouke – Sotouke med inre knivhand
 • Shutouke (knivhandsblockering) Jodan – utförs i Mahamni no Nekoashi

Kombinationer:

 • Junzuki Tsukkomi – djupare Junzuki, liknar fäktning
 • Maegeri – Sokuto – Gyakuzuki
 • Surikomi Maegeri – Sokuto – Gyakuzuki
 • Maegeri – Surikomi Sokuto – Gyakuzuki

Fallteknik:

 • Fallteknik bakåt

Kastteknik: (Take-down)

 • Osotogari

Kata:

 • Pinan Shodan
 • Gekisai Daiichi

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.3 – Shutouke – Shutouchi
 • Ipponkumite Chudan Nr.3 – Gedanbarai – Gyakuzuki – Osotogari – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Jodan Nr.1 – Nagashi Haito Uchiuke – Urazuki – Mae Empi
 • Sanbongumite Jodan Nr.2 – Nagashi Jodanuke – Hizageri
 • Sanbongumite Maegeri Nr.5 – Gedanbarai – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Maegeri nr.6 – Gedanbarai mot Surikomi Maegeri – Gyakuzuki
 • Henkakumite Nr.2 – ta ett steg framåt och Gyakuzuki – Osotogari – Gyakuzuki
 • Ohyogumite nr. 1

5:e Kyo Grönt bälte

Benställningar:

 • Heisokudachi (fötterna ihop)
 • Nekoashi (kattställning) – vikten på det bakre benet 90%
 • Mashomen no Nekoashi

Handtekniker:

 • Haitoiuchi (inre knivhandsslag)
 • Ushiro Empi (armbågsslag bakåt)

Sparkar:

 • Sokuto (sidospark) Chudan
 • Ushirogeri (bakåtspark) Gedan – böj vristen, rikta tårna neråt
 • Mae Kekomi (trampspark framåt)

Blockeringar:

 • Hijiuke (armbågsblockering) Chudan – blockeringsteknik i Pinan Sandan
 • Hijiuke (armbågsblockering) Jodan
 • Haisuuke (överhadsblockering)
 • Shuto Uchiuke – Uchiuke med knivhand
 • Kakeuke (hakeblockering)
 • Mawashiuke (rundblockering) – rundblockering med båda händerna

Kombinationer:

 • Kette Junzuki Tsukkomi – tillägg Maegeri före Junzuki Tsukkomi
 • Gyakuzuki Tsukkomi – djupare Gyakuzuki
 • Tobikomizuki – starta från Migi eller Hidari Shizentai
 • Mawashigeri – Ushirogeri – Gyakuzuki
 • Surikomi Mawashigeri – Ushirogeri – Gyakuzuki
 • Sokuto – Ushirogeri – Gyakuzuki
 • Surikomi Sokuto – Ushirogeri – Gyakuzuki

Fallteknik:

 • Fallteknink framåt

Kastteknik: (Take-down)

 • Ouchigari

Kata:

 • Pinan Sandan
 • Sanchin
 • Gekisai Daini

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.4 – Uchiuke – Surikomi Sokuto
 • Ipponkumite Chudan Nr.4 – Hijiuke Chudan – Tettsuiuchi – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Jodan Nr.4 – Hijiuke Jodan – Uraken – Haito
 • Sanbongumite Maegeri Nr.3 – Sukuiuke mot Surikomi Maegeri – Gyakuzuki
 • Sanbongumite Maegeri Nr.4 – Gedanbarai samtidigt som Gyakuzuki
 • Henkakumite Nr.3 – Maegeri- Mawashigeri- blockera Mawashigeri och kontra med Gyakuzuki. Kan eventuellt följas med Ouchigari
 • Ohyogumite nr. 2

4:e Kyo Blått bälte

Benställningar:

 • Gyaku Nekoashidachi – vikten på främrebenet 90%
 • Hanmi no Nekoashidachi – vikten på bakre benet 90% vrid kroppen 45°

Handtekniker:

 • Shoteizuki (handflatsslag)
 • Tate Shutozuki (vertikalt knivhandsslag)
 • Tatezuki (vertikalslag)

Sparkar:

 • Ushirogeri (bakåtspark) Chudan
 • Hizamawashiger (knärundspark)
 • Soto Mawashigeri (rundspark utåt)

Blockeringar:

 • Tenohirauke (handflatsblockering) Chudan
 • Kokenuke (handledsblockering)
 • Shoteiuke (hanflatsblockering) Jodan
 • Jujiuke (X-blockering) Gedan
 • Tate Shutouke (vertikalknivhandsblockering)
 • Kakiwakeuke

Kombinationer:

 • Kette Gyakuzuki Tsukkomi – lägg till Maegeri före Gyakuzuki Tsukkomi
 • Nagashizuki
 • Maegeri – Nagashizuki – Gyakuzuki
 • Maegeri – Nagashizuki – Mawashigeri
 • Maegeri – Sokuto – Ushirogeri – Uraken – Gyakuzzuki

Kasttekniker: (Take-down)

 • Shihonage
 • Sasae Tsurikomiashi

Kata:

 • Pinan Yodan
 • Tensho

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.5 – Jodanuke – Kosotogari – Gyakuzuki
 • Ipponkumite Chudan Nr.5 – Tenohirauke – Gyakuzuki – Shihonage-kast
 • Sanbongumite Jodan Nr.3 – Nagashizuki – Mawashigeri
 • Sanbongumite Maegeri Nr.7 – ett steg bakåt och Gedanbarai- Gyakuzuki
 • Henkakumite Nr.4 – Ashibarai – Mawashigeri Jodan med samma ben – andra sidan blockerar Mawashigeri och kontra med Gyakuzuki.
  kan eventuellt följas med Sasae Tsurikomiashi 
 • Ohyogumite nr. 3

3:e(2:a 1:a)Kyo Brunt bälte

Benställningar:

 • Kokutsudachi (bakställning)
 • Sagiashidachi – stå på ett ben
 • Yoko Seishandachi
 • Tate Seishandachi

Handtekniker:

 • Heikozuki (parallellslag)
 • Kagizuki (hakeslag)
 • Mawashiuchi (rundslag)

Sparkar:

 • Ushiro Mawashigeri (bakrundspark)
 • Tobi Maegeri – hoppa och Maegeri
 • Tobi Sokuto – hoppa och Sokuto
 • Tobi Mawashigeri – hoppa och Mawashigeri

Blockeringar:

 • Osaeuke (tryckblockering)
 • Jujiuke (X-blockering) Jodan
 • Ashioko Mawashiuke – blockering med Mikazukigeri
 • Ashibo Kakeuke – blockering med skenbenet
 • Sokuto Osaeuke – blockering med fotkanten

Kombinationer:

 • Junzuki – Renzuki – Maegeri – Mawashigeri – Ushirogeri – Gyakuzuki
 • Kizamizuki – Renzuki – Surikomi Maegeri – Mawashigeri – Ushirogeri – Uraken
 • Junzuki – Renzuki – Maegeri – Nagashizuki – Gyakuzuki – Mawashigeri
 • Maegeri – Sokuto

Kasttekniker: (Take-down)

 • Kouchigari
 • Kubinage
 • Kotenage

Kata:

 • Pinan Godan
 • Kushanku
 • Naifanchi

Kumite:

 • Ipponkumite Jodan Nr.6 – Jujiuke – Ushiro Mawashigeri – Osotogari – Gyakuzuki
 • Ipponkumite Chudan Nr.6 – Ashisoko Mawashigeri – Sokuto (med samma ben) – Gyakuzuki
 • Henkakumite Nr.5 – Jodanuke, Uchiuke eller Sotouke – Gyakuzuki samtidigt
 • Henkakumite Nr.6 – Mikazukigeri – Ushiro Mawashigeri
 • Henkakumite Nr.7 – Shoteiuchi – Kubinage – Gyakuzuki
 • Ohyogumite Nr. 4
 • Ohyogumite Nr. 5
 • Ohyogumite Nr. 6
 • Kihonkumite (Yakusokukumite) Nr. 1
 • Kihonkumite (Yakusokukumite) Nr. 2
 • Kihonkumite (Yakusokukumite) Nr. 3
 • Kihonkumite (Yakusokukumite) Nr. 4