Gradering

Efter en viss tids träning finns möjlighet till gradering.

Graderingen kan förklaras som ett formellt system av olika karatetekniker, som skall utföras för att avancering skall ske. Graderingen är inte ett måste, men är ett bra sätt att mäta karatekunskaperna och ge en sporre för träningen. Graderingssystemet börjar från 9:e kyu och går sedan upp till så kallad dan. Olika färger på bältena följs åt med graderna. Barn under 15 år kan bara gradera sig ½ grad. Graderingen kostar från 100 kr och uppåt beroende på grad.
 
Wado Kai har ett graderingssystem som delas in i betygsskalor. 

Steg 1: Man kan få godkänt om man tränar ytterligare en månad  på de bristande teknikerna. 

Steg 2: Om man exempelvis har 9 c betyder det att man är godkänd. 9 b betyder att man har klarat graderingen bra och 9 a betyder att man har klarat gradering mycket bra.

  • 9 kyu Vitt  
  • 8 kyu Vitt
  • 7 kyu Gult
  • 6 kyu Orange
  • 5 kyu Grönt
  • 4 kyu Blå
  • 3 kyu Brunt
  • 2 kyu Brunt
  • 1 kyu Brunt
  • 1: Dan Svart

Graderingen utförs av sensei (svartbältare).

Alla får ställa sig upp på rad och sedvanlig bugning görs i sittande ställning.

Sedan talar sensei om vilka tekniker som skall utföras för den grad man ska upp i enligt Wadokais graderingssystem.

Kihon är tekniker som utförs enskilt.

Kumite är partekniker som också skall utföras.

Kata är ett system av karatetekniker som ofta utförs som avslutning på graderingen.