Drogpolicy

Drogpolicy
Vi tycker att det är viktigt att Arvika karate klubb är ett föredöme för en drogfri verksamhet. Vår drogpolicy bygger på att de vuxna medlemmarna föregår med gott exempel, såväl i ord som i handling.

Vi tolererar inte att ungdomar under 18 år brukar alkohol, tobak samt använder droger inom föreningens olika verksamheter. Om vi upptäcker användning av ovan nämnda företeelser informerar ledarna i första hand om skadeverkningarna. Detta sker enskilt.

Vid missbruk av alkohol, tobak kontaktas ungdomens föräldrar. Vid misstanke om bruk eller missbruk av droger som t.ex. narkotika och dopingpreparat, kontaktas föräldrarna och eventuellt polismyndigheten.

Ledare och vuxna medlemmar samt övriga vuxna som brukar tobak/snus bör göra detta avskilt och helst inte i samband med träningar.

Medlemmar och ledare får inte dricka alkohol/uppträda berusad i föreningens kläder i offentliga sammanhang. När klubben arrangerar evenemang skall medlemmar över 18 år föregå med gott exempel och själva kunna bedöma vad som är lämpligt utgående från situationen.

På våra läger eller resor där enbart barn deltar skall ingen alkohol förekomma överhuvudtaget.

Om vi hos någon av våra ledare misstänker alkoholproblem som påverkar verksamheten, så pratar styrelsen med denne. Personen avstängs som ledare under en period, som styrelsen bestämmer.

Alla instruktörer måste skriva under att de följer karate klubbens drogpolicy.