Benställningar

Benställningar

 

Shizentai

naturställning – knäna skall inte vara böjda

 

Musubidadachi

Givaktställning

 

Shizenhontai

Normal naturställning – axelbrett mellan fötterna

 

Naifanchidachi

Knäna skall vara lätt böjda inåt

 

Hanmigamae

böj knäna lätt inåt normal fightingställning

Handtekniker

 

Chokuzuki

(rakt knytnävesslag) – utförs i shizenhontai, naifanchi & zenkutsudachi
VIDEO LINK